ÅPNINGSTIDER

Mandag: 17 – 20.00 (Oldboys / Kom og Prøv)

Tirsdag: 17 – 20.00 (Åpent for alle)

Åpent øvrige dager for de som stiller med sikkerhetsleder. Slik  kjøring skal meldes i god tid på vår FB side MK Trondhjem Racing Klubb. Innsjekk og all info finner du i appen GoBraap

Se vår aktivitetskalender på hovedsiden.

I 2020 etablerte MK Trondhjem en egen bane på Heggstadmyra i Trondheim. Denne banen er 800 meter
lang og formålet er en enkel treningsbane og rekruttbane for både store og små. Denne banen resulterte i
en enorm interesse i Trondheim og medlemstallene for MK-Trondhjem økte med 20%. Dette har vist oss
at behovet for et tilbud i nærområdet. Heggstadmyra har vært et fantastisk tilskudd til klubben og en
bane som har gjort det enklere for motorinteresserte barn og familier til å begynne med motorsport i
Trondheim.

Knattecross
Info om grenen
I motocross kan barn kjøre inntil 60 cm³ laveffekt fra fylte fem år. Det året et barn fyller ti år kan det kjøre
inntil 85 cm³. Inntil 125 cm³ kan man kjøre fra det året man fyller 14 år. Teknisk utvalg i
motorsportforbundet kan også serie-godkjenne barnemotorsykler med høyere kubikkstørrelse, under
forutsetning at syklene er beregnet for barn og har laveffektytelse (lav HK-ytelse) som passer størrelse og
individuelle ferdighetsnivå.

OMRÅDEKART: MX Bane.:

TRONDHEIM VÆRUTSIKTER