MK Trondhjem Racing   

Styreleder
Jørgen Bye

Nestleder
Einar Sundseth

Styremedlem
Marthe Stokdal Nilsen Joramo
Ann Kathrine Bjørset (Kasserer)
Stig Rune Møllenhus
Sindre Eriksen

Vara medlem
Simen Narvarsete & Håvard Staverløkk

MK Trondhjem har gode tradisjoner for å utvikle førere til et høyt regionalt, nasjonalt og internasjonalt nivå. I tillegg er vi en breddeklubb hvor alle som vil skal få delta. Det organiseres fellestreninger, samlinger og konkurranser gjennom hele året. Klubben tilrettelegge for at de som har motivasjon skal få mulighet til å ta ut maksimalt av sitt talent og å skape motivasjon til yngre årsklasser og dermed styrke bredden.

Funfact: På landsbasis har antall motocrosslisenser, utløst i Norge, økte med 35% fra 2020 til 2022. Historikk MK Trondhjem ble stiftet i 1920 og er en av de eldste motorklubbene i Norge. Klubben har i dag 450 medlemmer og øker for hver uke, da er både aktive og passive medlemmer medregnet. MK Trondhjem er en klubb med lange tradisjoner innen mange grener som bl.a. motocross, supermotard, trial, bilcross, rallycross, speedway, Road racing, båtsport og Hill Climb.

Klubben har drevet sin aktivitet på flere plasser i Trondheim, bl.a. Leangen, Sluppen, Stadion og Lian, samt hatt eget område for motocross i Ekle grustak på Bjørkmyr, som dessverre ble avviklet i 1992. MK Trondhjem ble da lovet et nytt område av daværende ordfører Marvin Wiseth. Klubben ble også lovet midler til å finne et slikt område. Denne jakten har snart pågått 30 år, uten å lykkes.

For 13 år siden, i 2010 ble MK Trondhjem forespurt av Orkla Motorklubb om de ville bli med på å realisere Skaun Motorsenter på Syrstadmyra i Skaun kommune. Området på Syrstadmyra var da allerede regulert til motorsport. Et leieareal på 220 mål. Dette var så interessant for MK Trondhjem at de like godt gikk inn på eiersiden. Frem til oktober 2022 eide Orkla MK og MK Trondhjem 50% hver. Fra denne dato overtok MK Trondhjem 100% av Skaun Motorsenter AS. Dette gir Trondheimsklubben full kontroll på arenaen og vil sørge for god økonomisk drift av anlegget i årene fremover.