Styret og administrasjon

Styreleder
Jørgen Bye

Nestleder
Einar Sundseth

Styremedlem
Marthe Stokdal Nilsen Joramo
Stig Rune Møllenhus
Simen Narvarsete

Vara medlem
Frode Joramo
Sindre Eriksen