ÅPNINGSTIDER

Tirsdag: IKKE ÅPNET

Onsdag: IKKE ÅPNET (Org.Trening for medlemmer)

Torsdag: IKKE ÅPNET

Lørdag: IKKE ÅPNET 

Søndag: IKKE ÅPNET (åpne søndager/Hele helger annonseres)

Innsjekk og all info finner du i appen GoBraap

Se vår aktivitetskalender på hovedsiden.

Historikk.

For 13 år siden, i 2010 ble MK Trondhjem forespurt av Orkla Motorklubb om de ville bli med på å realisere Skaun Motorsenter på Syrstadmyra i Skaun kommune.  Området på Syrstadmyra var da allerede regulert til motorsport. Et leieareal på 220 mål.  Dette var så interessant for MK Trondhjem at de like godt gikk inn på eiersiden.  Frem til oktober 2022 eide Orkla MK og MK Trondhjem 50% hver. Fra denne dato overtok MK Trondhjem 100% av Skaun Motorsenter AS. Dette gir Trondheimsklubben full kontroll på arenaen og vil sørge for god økonomisk drift av anlegget i årene fremover.

Info om banene:

Hovedbanen er bygd slik at den følger terrenget så godt som mulig, grunnen til dette er mindre maskinering av grunn samt en innholdsrik bane med mange elementer som hopp, fartsetapper, tekniske seksjoner og lengde. Banen er 1730 m lang og 10-15m bred. Dette er gjort for å imøtekomme kravene fra Norges Motorsportforbund om A sertifisering av banen slik at det legges til rette for store arrangement som VM, NM og Regionale mesterskap. Banen er bygd slik at den vil utnytte dagens terreng optimalt. Oppstykking av tegnet bane blir utført for å regulere vanskelighetsgrad og lengde for de forskjellige aldersklasser.  Mellombane på ca. 1200 meter og Barnebane på ca. 600 meter er planlagt bygd i mai 2024.

 

Greg Atkins, banedesigner i verdensklasse.

Belgiske Greg Atkins har bygd over 1000 motocrossbaner rundt om i verden og høsten 2022 var han 6 uker i Skaun motorsenter og bygde hovedbanen. Greg er ekspert i banebygging og sørger for en bane i verdensklasse, samt stort fokus på trygghet og tilrettelegging for godt vedlikehold. Ryktet om Greg Atkinsdesignet bane i Norge har spredt seg rundt i motorsportmiljøet i Norge og Sverige og vi regner med å få mye besøk på vårt anlegg når vi endelig åpner banen for trening til våren. Planen er også at Greg Atkins kommer og bygger de 2 siste banene i mai.

 

Drift av motorsenteret og servicebygg.

Skaun Motorsenter AS er ansvarlig for drift av Skaun Motorsenter. Dette ansvaret tilligger organisasjonen i minimum 30 år jmf. Regelverk om spillemidler. I denne perioden vil Skaun motorsenter AS ikke kunne overdra driftsansvaret til andre juridiske eiere uten samtykke fra kulturdepartementet og de tre involverte kommunene. Driftens utøvere vil være medlemmene i MK Trondhjem som er eneeier av Skaun Motorsenter AS. Driftsinntektene til Skaun Motorsenter vil i all hovedsak være leieinntekter på senterets baner og servicebygg. Anlegget vil også kunne leies av andre organisasjoner og foreninger.

Styret Skaun Motorsenter:
Styreleder: Tore Dahle
Kasserer/Medlem: Wenche Thoresen
Styremedlemmer: Rune Witzø, Einar Nordgård, Liv Jorid Størseth

Vedr. leie av baner, depoet, klubbhus så kontaktes MK Trondhjem.
Ta kontakt:. utleie@mk-trondhjem.no

Info om de forskjellige banene:

HOVEDBANE

Hovedbanen er bygd slik at den følger terrenget så godt som mulig, grunnen til dette er mindre
maskinering av grunn samt en innholdsrik bane med mange elementer som hopp, fartsetapper, tekniske
seksjoner og lengde. Banen er 1730 m lang og 10-15m bred. Dette er gjort for å imøtekomme kravene fra
Norges Motorsportforbund om A sertifisering av banen slik at det legges til rette for store arrangement
som VM, NM og Regionale mesterskap. Banen er bygd slik at den vil utnytte dagens terreng optimalt.
Oppstykking av tegnet bane blir utført for å regulere vanskelighetsgrad og lengde for de forskjellige
aldersklasser.
Mellombane på ca. 1200 meter og Barnebane på ca. 600 meter er planlagt bygd i mai 2024

Greg Atkins, banedesigner i verdensklasse.
Belgiske Greg Atkins har bygd over 1000 motocrossbaner rundt om i verden og høsten 2022 var han 6
uker i Skaun motorsenter og bygde hovedbanen. Greg er ekspert i banebygging og sørger for en bane i
verdensklasse, samt stort fokus på trygghet og tilrettelegging for godt vedlikehold. Ryktet om Greg Atkinsdesignet bane i Norge har spredt seg rundt i motorsportmiljøet i Norge og Sverige og vi regner med å få
mye besøk på vårt anlegg når vi endelig åpner banen for trening til våren.
Planen er også at Greg Atkins kommer og bygger de 2 siste banene i mai 2024.

 

MELLOMBANE OG BARNEBANE

Skaun motorsenter får egen mellombane og knattecross bane. Dette for å videre sikre et godt tilbud til
rekrutteringen. Banene vil være for nybegynnere og barn som ønsker å kjøre både motorsykkel,
snøscooter eller ATV.
Denne banen skal tilrettelegges slik at barn fra 5 år til 12 år kan bruke denne banen med de krav NMF
setter for aktiviteter for barn mellom 5 og 13 år. Absolutt nedre grense for barnekjøring er 5 år. Videre
refererer vi til ”Forskrift for barneidrett i NMF” som vil bli opprettholdt og fulgt med hensyn til bygging av
bane og aktiviteter som angår barn. Barnebanen skal også tilrettelegges for handikappede med flere
sløyfer og mulighet til avkjøringer og med total lengde 800-1000m. Aktiviteter som er tenkt for dette
formålet er ATV eller andre kjøretøy som kan brukes av handikappede.

 

ENDURO/TRIAL

Enduro/Trial banen vil bygges så mye som mulig i ett med naturen. Dette blir gjort for å utnytte arealet på
en effektiv måte. Her blir det omgjøringer fra år til år men ikke så store at det har innvirkning på areal som
vi ikke disponerer rundt området. Denne banen/sløyfa vil bli ca. 3000m med en bredde fra 2-5meter.
Det vil her legges godt til rette for at mosjonister og folk med registrerte offroad-motorsykler kan kjøre
enduro-banen, som vil gå i en rundløype rundt hele anlegget.

Peder Rygg startet med motocross i MK-Trondhjem som liten gutt, og de siste årene har det vært Enduro
som har tatt all tid og trening. Peder kjører for landslaget og konkurrerer på de største banene nedover
Europa.

 

SNØSCOOTER

Banen er planlagt slik at den følger terrenget så godt som mulig og bygges opp med snø for tekniske
seksjoner og lengde. Her vil deler av hovedbanen for Motocross benyttes. Banen skal bli ca.900m lang og
8-15m bred. Dette blir gjort for å imøtekomme kravene fra Norges Motorsportforbund om A sertifisering
av banen slik at det legges til rette for store arrangement som VM, NM og NM-cup runder. Banen er
planlagt slik at den vil utnytte dagens terreng optimalt. Oppstykking av tegnet bane blir utført for å
regulere vanskelighetsgrad og lengde for de forskjellige aldersklasser. Aktiviteten i senteret er på et
minimum på vinter og snøscooter skal sikre drift av senteret på vinterstid og har derfor behov for lys
anlegg og snø.
Midt-Norges store snøscootertalent kommer fra Oppdal og familien Ishoel har vært nære
samarbeidspartnere med MK Trondhjem. Foruten snøscooterbane har de også en motocrossbane. Vi har
ofte brukt motocrossbanen på Oppdal når vi har hatt konkurranse og arrangement opp gjennom årene.
Elias Ishoel er verdensstjerne og holder til i USA for tiden. Der konkurrerer han i X-games og er blant de
beste.

KUNSTIG INTELLIGENS OVERVÅKER BANEN.

 

OMRÅDEKART: Hovedbane, Mellombane, Barnebane og enduro sløyfe.:

OMRÅDEKART: Hovedbane, Mellombane, Barnebane og enduro sløyfe.:
SKAUN VÆRUTSIKTER